Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

logo_FE_IR

Obecnie realizujemy trzy projekty dofinansowane ze środków unijnych.

Pierwszy z nich jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - poddziałanie Ochrona własności przemysłowej. Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej innowacyjnej głowicy honowniczej, która może okazać się przełomową na rynku głowic honowniczych. Uzyskanie patentu da twórcom urządzenia wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku, wykluczając jego swobodne wykorzystywanie przez konkurencję, tym samym dając firmie silniejszą pozycję na rynku oraz przewagę konkurencyjną. Uzyskanie patentu zwiększy dochody przedsiębiorstwa i pozwoli na zwrot nakładów inwestycyjnych, a posiadanie patentu buduje pozytywny wizerunek firmy, wlicza się do jej aktywów i co bardzo ważne, jest silnym narzędziem do podjęcia działań przeciwko podmiotom naruszającym chroniony wynalazek.

Tytuł projektu: "Uzyskanie ochrony własności przemysłowej innowacyjnej
głowicy honowniczej"
Okres realizacji projektu: 1.07.2016 r. - 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 109 335,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 53 000,00 zł

Drugi z dofinansowanych projektów jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - programu sektorowego INNOMOTO. Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji i sprzedaży maszyn do honowania. W ramach projektu zostanie opracowana innowacyjna głowica honownicza, która umożliwi precyzyjną obróbkę powierzchni tulei cylindrowych, zwłaszcza samochodów ciężarowych. Konstrukcja głowicy zapewnić ma możliwość użycia oddzielnych układów napędowych dla każdego ostrza, co pozwalać ma na indywidualne sterowanie naciskiem każdego z narzędzi honujących. Uzyskane, innowacyjne rozwiązanie technologiczne ma zostać wdrożone w przemyśle motoryzacyjnym, a także okrętowym oraz w maszynach roboczych i ciężkich.

Efekty projektu wpłyną pozytywnie na firmy zajmujące się produkcją tulei do silników poprzez:
• uzyskanie wyższej jakości powierzchni honowanych (mających bezpośredni wpływ na dłuższą żywotność silnika, oraz zmniejszenie zużycia paliwa),
• możliwość uzyskania innowacyjnej struktury siatki honowniczej (ze zmiennym kątem, zmienną chropowatością),
• możliwość honowania parametrycznego kształtów nieokrągłych,
• niższe koszty obróbki (poprzez zmniejszenie zużycia elementów ciernych i mniejszej liczby produktów niezgodnych z wymaganiami),
• spełnianie przez produkowane tuleje cylindrowe norm EURO 6 i EURO 6 +,
• możliwe wykorzystanie technologii do ustalania emisji granicznej w normie EURO 7.

Tytuł projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii honowania tulei
cylindrów silników samochodów ciężarowych"
Okres realizacji projektu: 1.11.2017 r. - 31.10.2020 r.
Wartość projektu: 8 690 048,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 6 563 727,83 zł

Ostatni projekt dofinansowany z Unii Europejskiej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - programu sektorowego Innowacyjny Recykling. Celem projektu jest zaoferowanie zainteresowanym podmiotom kompletnego, kompleksowego rozwiązania umożliwiającego zyskowne i efektywne przetworzenie zalegających odpadów zawierających chrom. Surowcem bezpośrednio wykorzystywanym w procesie będzie tzw. „błoto pochromowe”, którego zagospodarowanie stanowi istotny problem producentów chromu. Obecnie w Polsce znajduje się ok. 2 mln ton tego odpadu.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek kompletnej instalacji przeznaczonej do recyklingu chromu z materiałów poprodukcyjnych, a zastosowane w niej rozwiązania doprowadzą do:
• osiągania wyższej czystości depozytu (czystości oczyszczanego chromu),
• zwiększenia efektywności prądowej kompletnej instalacji,
• poprawienia wydajności instalacji,
• zwiększenia skuteczności odzysku, rozumianej jako zawartość chromu w materiale, który będzie pozostawiony po procesie recyklingu.

Podstawową korzyścią z wdrożenia planowanej technologii będzie umożliwienie zagospodarowania znacznych ilości niewykorzystywanych obecnie, oraz generujących koszty, a także szkodliwych dla środowiska odpadów. Podmioty, które zdecydują się na inwestycję w badaną technologię, będą mogły zmniejszyć koszty prowadzenia działalności, wygenerować dodatkowe zyski ze sprzedaży wytworzonego chromu, a także poprawić swój wizerunek jako przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązania proekologiczne.

Tytuł projektu: "Innowacyjna technologia recyklingu chromu z materiałów odpadowych"
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.08.2020 r.
Wartość projektu: 5 960 916,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 287 657,70 zł